Kijk voor taaladvies op Taaladvies.net
Aardrijkskundige namen op Taaladvies.net
Meer taalhulp nodig?
Op Taalunieversum.org
De Woordenlijst Nederlandse Taal is in boekvorm te koop als het Groene Boekje.
Zoek naar in de
Gereedschap
Internet Explorer 7.0 en hoger (OpenSearch)
Woordenlijst Nederlandse Taal toevoegen aan zoekbalk

Gebruikers van Internet Explorer kunnen de Woordenlijst Nederlandse Taal toevoegen aan de zoekbalk door op bovenstaande link te klikken.

Via Ctrl-E komt u in de zoekbalk van Internet Explorer. Daarna kunt u met Ctrl-Up en Ctrl-Down een andere zoekmachine selecteren.
Mozilla Firefox 2.0 en hoger (OpenSearch)
Woordenlijst Nederlandse Taal toevoegen aan zoekbalk

Gebruikers van Firefox kunnen de Woordenlijst Nederlandse Taal toevoegen aan de zoekbalk door op bovenstaande link te klikken.

Via Ctrl-K komt u in de zoekbalk van Firefox. Daarna kunt u met Ctrl-Up en Ctrl-Down een andere zoekmachine selecteren. Mac-gebruikers dienen gebruik te maken van de CMD-toets i.p.v. de Ctrl-toets.

In Firefox 2.0 verschijnen bovendien handige trefwoordsuggesties uit de Woordenlijst zodra u begint te typen.

Google Chrome (OpenSearch)
Woordenlijst Nederlandse Taal toevoegen als zoekmachine

Gebruikers van Google Chrome kunnen de Woordenlijst Nederlandse Taal toevoegen als zoekmachine door op bovenstaande link te klikken.

Klik in Chrome op het menu-icoontje rechts van de adresbalk en kies vervolgens Opties - Instellingen - Zoekmachines beheren, om de Woordenlijst als 'standaard zoekmachine' toe te voegen.

Ook in Chrome verschijnen vervolgens handige trefwoordsuggesties uit de Woordenlijst zodra u begint te typen.

Apple Safari (OpenSearch)

Gebruikers van Safari 5.1 of hoger moeten eerst de plugin OpenSearchForSafari installeren. Vervolgens kunnen ze de Woordenlijst Nederlandse Taal toevoegen als zoekmachine.

Na het klikken op deze link, verschijnt er links van de adresbalk een nieuw zoekicoontje - klik hierop om de Woordenlijst toe te voegen aan de lijst (zie illustratie aan de rechterkant).

Eens toegevoegd, kan men via deze nieuwe zoekfunctie rechtsreeks in de Woordenlijst Nederlandse Taal zoeken.

Een volledig overzicht van systemen die OpenSearch ondersteunen is te vinden op Wikipedia.
Mozilla Firefox 1.5 (Sherlock/Mycroft)
Woordenlijst Nederlandse Taal toevoegen aan zoekbalk

Gebruikers van oudere versies van Mozilla Firefox kunnen de Woordenlijst Nederlandse Taal toevoegen aan de zoekbalk door op bovenstaande link te klikken.

Opera 10 en hoger
Gebruikers van Opera kunnen de Woordenlijst Nederlandse Taal handmatig toevoegen aan de zoekbalk. Hoe dit moet, staat beschreven in een korte handleiding (PDF-document).