Kijk voor taaladvies op Taaladvies.net
Aardrijkskundige namen op Taaladvies.net
Meer taalhulp nodig?
Op Taalunieversum.org
De Woordenlijst Nederlandse Taal is in boekvorm te koop als het Groene Boekje.
Zoek naar in de

0-9·A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z | Inrichting van de Woordenlijst | Erratalijst

2821 - 2840 uit 4665

mijmering [mij·me·ring], de[v.], mijmeringen [mij·me·rin·gen]
mijn1, de, mijnen [mij·nen], mijntje [mijn·tje]
mijn2, vnw.
mijnbedrijf [mijn·be·drijf], het
mijnbouw [mijn·bouw], de[m.]
mijnbouwactiviteiten [mijn·bouw·ac·ti·vi·tei·ten], mv.
mijnbouwbedrijf [mijn·bouw·be·drijf], het
mijnbouwindustrie [mijn·bouw·in·dus·trie], de[v.]
mijnbouwkunde [mijn·bouw·kun·de], de[v.]
mijnbouwkundig [mijn·bouw·kun·dig], bnw., mijnbouwkundige [mijn·bouw·kun·di·ge]
mijnbouwkundige [mijn·bouw·kun·di·ge], de, mijnbouwkundigen [mijn·bouw·kun·di·gen]
mijnbouwmaatschappij [mijn·bouw·maat·schap·pij], de[v.]
mijnbouwonderneming [mijn·bouw·on·der·ne·ming], de[v.], mijnbouwondernemingen [mijn·bouw·on·der·ne·min·gen]
mijnbouwsector [mijn·bouw·sec·tor], de[m.]
mijndetector [mijn·de·tec·tor], de[m.], mijndetectoren [mijn·de·tec·to·ren], mijndetectors [mijn·de·tec·tors]
mijnen [mij·nen], ww., mijnde [mijn·de], gemijnd [ge·mijnd]
mijn en dijn, uitdr.
mijnenjager [mij·nen·ja·ger], de[m.], mijnenjagers [mij·nen·ja·gers]
mijnenlegger [mij·nen·leg·ger], de[m.], mijnenleggers [mij·nen·leg·gers]
mijnenruimer [mij·nen·rui·mer], de[m.], mijnenruimers [mij·nen·rui·mers]