Kijk voor taaladvies op Taaladvies.net
Aardrijkskundige namen op Taaladvies.net
Meer taalhulp nodig?
Op Taalunieversum.org
De Woordenlijst Nederlandse Taal is in boekvorm te koop als het Groene Boekje.
Zoek naar in de

0-9·A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z | Inrichting van de Woordenlijst | Erratalijst

2521 - 2540 uit 9853

secondelang [se·con·de·lang], bijw.
secondelijm [se·con·de·lijm], de[m.]
seconderen [se·con·de·ren], ww., secondeerde [se·con·deer·de], gesecondeerd [ge·se·con·deerd]
secondeslinger [se·con·de·slin·ger], de[m.], secondeslingers [se·con·de·slin·gers]
secondespel [se·con·de·spel], het
secondewerk [se·con·de·werk], het
secondewijzer [se·con·de·wij·zer], de[m.], secondewijzers [se·con·de·wij·zers]
second opinion [se·cond opi·ni·on], de, second opinions [se·cond opi·ni·ons]
secondopinionarts [se·cond·opi·ni·on·arts], de[m.], secondopinionartsen [se·cond·opi·ni·on·art·sen]
secondopiniononderzoek [se·cond·opi·ni·on·on·der·zoek], het, secondopiniononderzoeken [se·cond·opi·ni·on·on·der·zoe·ken]
secreet [se·creet], het, secreten [se·cre·ten]
secretaire [se·cre·tai·re], de[m.], secretaires [se·cre·tai·res]
secretaresse [se·cre·ta·res·se], de[v.], secretaressen [se·cre·ta·res·sen], secretaresses [se·cre·ta·res·ses]
secretaressecongres [se·cre·ta·res·se·con·gres], het, secretaressecongressen [se·cre·ta·res·se·con·gres·sen]
Secretaressedag [Se·cre·ta·res·se·dag] (feestdag), de[m.]
secretariaat [se·cre·ta·ri·aat], het, secretariaten [se·cre·ta·ri·a·ten]
secretariaat–generaal [se·cre·ta·ri·aat–ge·ne·raal], het
secretariaatskosten [se·cre·ta·ri·aats·kos·ten], mv.
secretarie [se·cre·ta·rie], de[v.], secretarieën [se·cre·ta·rie·en]
secretarieel [se·cre·ta·ri·eel], bnw., secretariële [se·cre·ta·rië·le, se·cre·ta·ri·ele]