Kijk voor taaladvies op Taaladvies.net
Aardrijkskundige namen op Taaladvies.net
Meer taalhulp nodig?
Op Taalunieversum.org
De Woordenlijst Nederlandse Taal is in boekvorm te koop als het Groene Boekje.
Zoek naar in de

0-9·A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z | Inrichting van de Woordenlijst | Erratalijst

1 - 20 uit 4748

t, de, t's, t'tje
t.a.v.1 (ten aanzien van),
t.a.v.2 (ter attentie van),
t.g.v. (ten gevolge van, ten gunste van, ter gelegenheid van),
taai, bnw., taaie, taaier [taai·er], taaist
taaie, de[m.], taaien [taai·en]
taaiheid [taai·heid], de[v.]
taaitaai [taai·taai], de[m.] en het
taak, de, taken [ta·ken]
taakafbakening [taak·af·ba·ke·ning], de[v.], taakafbakeningen [taak·af·ba·ke·nin·gen]
taakanalyse [taak·ana·ly·se], de[v.], taakanalyses [taak·ana·ly·ses]
taakbelasting [taak·be·las·ting], de[v.]
taakgericht [taak·ge·richt], bnw., taakgerichte [taak·ge·rich·te]
taakgroep [taak·groep], de, taakgroepen [taak·groe·pen]
taakleerkracht [taak·leer·kracht], de, taakleerkrachten [taak·leer·krach·ten]
taakleraar [taak·le·raar], de[m.], taakleraars [taak·le·raars], taakleraren [taak·le·ra·ren]
taakomschrijving [taak·om·schrij·ving], de[v.], taakomschrijvingen [taak·om·schrij·vin·gen]
taakopdracht [taak·op·dracht], de
taakopvatting [taak·op·vat·ting], de[v.], taakopvattingen [taak·op·vat·tin·gen]
taakstellend [taak·stel·lend], bnw., taakstellende [taak·stel·len·de]