Ga naar de inhoud

11.6 Voltooid deelwoord van onregelmatige werkwoorden

Het voltooid deelwoord begint, als er geen ander voorvoegsel* is, met ge- en eindigt op -en, soms op -d of -t. In sommige gevallen wordt de gewone stam gebruikt, in andere de verledentijdsstam.

lopen -- gelopen

vinden -- gevonden

begrijpen -- begrepen

vragen -- gevraagd

kopen -- gekocht