Ga naar de inhoud

12. Engelse woorden in het Nederlands

Woorden die we overnemen uit het Latijn, het Frans en de meeste andere talen, worden in de loop van de tijd aangepast aan het Nederlandse spellingsysteem. Engelse woorden behouden hun Engelse schrijfwijze. Toch maken we in het Nederlands ook met deze woorden nieuwe vormen, bijvoorbeeld verkleinwoorden (baby'tje) en werkwoorden (computeren). Daar hebben we enkele specifieke regels voor nodig.

Engelse samenstellingen en woordgroepen aaneen of los

samenstelling

online

12.A

samenkoppeling

gin-tonic, up-to-date,

non-profit, lay-out

12.B

woordgroep

collector's item, life sentence, chief executive officer

12.C

Engelse werkwoorden

stam

fax, barbecue, save

12.D

stam op dubbele medeklinker

paintball

12.E

stam met lange /oo/

promoot

12.F