Ga naar de inhoud

12.2 Vervoeging van Engelse werkwoorden

Werkwoorden van Engelse herkomst worden vervoegd zoals Nederlandse werkwoorden. De stam vormt ook hier de basisvorm voor de spelling, zij het dat die stam in sommige gevallen zoals in het Engels gespeld blijft en in andere gevallen aan de Nederlandse spelling wordt aangepast.

Aan de stemloze medeklinkers van 't kofschip moeten we voor Engelse werkwoorden de sisklanken /sj/ en /tsj/ toevoegen. Die horen we bijvoorbeeld aan het eind van de woorden push en stretch.

regel 12.D

De stam van een werkwoord van Engelse herkomst schrijven we op dezelfde manier als in het Engels. Die vorm gebruiken we zoals de stam van een inheems werkwoord.

Engelse vorm

Nederlandse vorm

stam

tegenwoordige tijd

verleden tijd

voltooid deelwoord

to fax

faxen

fax

ik fax

jij faxt

ik faxte

jij faxte

gefaxt

to snooker

snookeren

snooker

ik snooker

jij snookert

ik snookerde

jij snookerde

gesnookerd

to facelift

faceliften

facelift

ik facelift

jij facelift

ik faceliftte

jij faceliftte

gefacelift

to download

downloaden

download

ik download

jij downloadt

ik downloadde

jij downloadde

gedownload

to barbecue

barbecueën

barbecue

ik barbecue

jij barbecuet

ik barbecuede

jij barbecuede

gebarbecued

to rugby

rugbyen

rugby

ik rugby

jij rugbyt

ik rugbyde

jij rugbyde

gerugbyd

to upgrade

upgraden

upgrade

ik upgrade

jij upgradet

ik upgradede

jij upgradede

geüpgraded

to save

saven

save

ik save

jij savet

ik savede

jij savede

gesaved

to skate

skaten

skate

ik skate

jij skatet

ik skatete

jij skatete

geskatet

Het ezelsbruggetje dat ons doet luisteren naar de verleden tijd om de laatste letter van het voltooid deelwoord te bepalen, werkt ook voor Engelse werkwoorden.

ik downloadde - ik heb gedownload

ik faxte - ik heb gefaxt

→ voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden: 11.4

Als de eindmedeklinker van de stam op twee manieren kan worden uitgesproken, bijvoorbeeld /f/ en /v/, /s/ en /z/, /dzj/ en /tsj/, zijn zowel de vormen met t als die met d correct.

to golf - golfen, (stam) golf - ik golf, ze golft, we golften/golfden, we hebben gegolft/gegolfd

,to brief - briefen, (stam) brief - ik brief, ze brieft, we brieften/briefden, we hebben gebrieft/gebriefd

to lease - leasen, (stam) lease - ik lease, ze leaset, we leaseten/leaseden, we hebben geleaset/geleased

to bridge - bridgen, (stam) bridge - ik bridge, ze bridget, we bridgeten/bridgeden, we hebben gebridget/gebridged.

uitzonderingsregel 12.E

Als het woord in het Engels eindigt op een dubbele medeklinker, vernederlandsen we de stam en schrijven we een enkele medeklinker, tenzij dit een andere uitspraak oproept.

Engelse vorm

Nederlandse vorm

stam

tegenwoordige tijd

verleden tijd

voltooid deelwoord

to cross

crossen

cros

ik cros

jij crost

ik croste

jij croste

gecrost

to volleyball

volleyballen

volleybal

ik volleybal

jij volleybalt

ik volleybalde

jij volleybalde

gevolleybald

to paintball

paintballen

paintball

ik paintball

jij paintballt

ik paintballde

jij paintballde

gepaintballd

uitzonderingsregel 12.F

Als het woord in het Engels in de laatste uitgesproken lettergreep* een lange /oo/ of een daaraan verwante klank heeft, vernederlandsen we de stam en schrijven we oo met dubbel klinkerteken.

Engelse vorm

Nederlandse vorm

stam

tegenwoordige tijd

verleden tijd

voltooid deelwoord

to promote

promoten

promoot

ik promoot

jij promoot

ik promootte

jij promootte

gepromoot

to score

scoren

scoor

ik scoor

jij scoort

ik scoorde

jij scoorde

gescoord

De regels voor werkwoorden waarvan de Engelse stam eindigt op –e, gelden niet voor Franse werkwoorden. We schrijven douchen - ik douch - zij doucht - ik douchte - hij heeft gedoucht.