Ga naar de inhoud

13.2 Woorden die eindigen op een lange klinker

regel 13.B

Als het grondwoord* eindigt op een lange klinker die we met één letterteken en zonder accent* schrijven, gebruiken we een apostrof voor de meervouds-s­.

oma's

alibi's

risico's

haiku's

directory's

alinea's

duo's

la's

De s wordt aan het woord vast geschreven als het eindigt op een toonloze /ə/, op een klinker met een accentteken, of op een klinker die met twee letters of meer wordt geschreven.

lente - lentes

café - cafés

bureau - bureaus

shampoo - shampoos

spray - sprays

Ook als we aan het eind van het woord een klinker horen, maar een medeklinker schrijven, hechten we de s vast aan het woord.

escargot - escargots

sjah - sjahs

ayatollah - ayatollahs