Ga naar de inhoud

15.3 Grondwoord van Franse herkomst

(a) Frans grondwoord eindigt op een toonloze /ə/

regel 15.D

Als het grondwoord eindigt op -ade, -ave, -ffe, -ine, -ppe, -tte, -ule, -ure, -ute, dan hangt de spelling van het verkleinwoord af van de uitspraak. Als de eind-e van het grondwoord in het verkleinwoord niet te horen is, wordt de spelling van het verkleinwoord vernederlandst.

-ade: karbonade - karbonaadje

-ave: enclave - enclaafje

-ffe: giraffe - girafje

-ppe: enveloppe - envelopje

-tte: diskette - disketje

-ule: molecule - molecuultje

-ure: blessure - blessuurtje

-ute: parachute - parachuutje

Als de eind-e in het verkleinwoord wordt uitgesproken of als het grondwoord eindigt op een andere uitgang, passen we hoofdregel 15.A toe.

blessure - blessuretje

douche - doucheje

enclave - enclavetje

enveloppe - enveloppetje

giraffe - giraffetje

molecule - moleculetje

Opmerkingen:

(a) Als het grondwoord deel uitmaakt van een uitheemse woordgroep, wordt het verkleinwoord niet vernederlandst. We schrijven dus eau de toiletteje.

(b) Engelse woorden die eindigen op een toonloze /ə/, behouden omwille van de uitspraak ook de eind-e.

cake - cakeje

milkshake - milkshakeje

(b) Frans grondwoord eindigt op een medeklinker die niet wordt uitgesproken

regel 15.E

Als het Franse grondwoord eindigt op een medeklinker t of d die we niet uitspreken, voegen we -je toe. Het verkleinwoord wordt wel uitgesproken met /tjə/.

colbert - colbertje

biscuit - biscuitje

boulevard - boulevardje

Opmerkingen:

(a) Sommige van deze woorden kunnen ook worden uitgesproken met t aan het eind, bijvoorbeeld restaurant. Dat heeft geen consequenties voor de spelling.

(b) Als we afbreken, gaat alleen -je naar de volgende regel.

colbert·je

restaurant·je

(c) Andere gevallen

In alle andere gevallen voegen we het achtervoegsel dat we horen, doorgaans ­-tje, toe volgens regels 15.A. en 15.B.

souvenir - souvenirtje

diner - dinertje

deux-chevaux - deux-chevauxtje

tournedos - tournedostje

mistral - mistralletje

detail - detailtje

reçu - reçuutje