Ga naar de inhoud

17.1 Afkortingen

Een afkorting (in de specifieke betekenis van het woord) is de weergave van een woord of een woordgroep door een of meer (begin)letters, zonder dat de afkorting in de plaats komt van wat wordt afgekort: als we de afkorting voorlezen, spreken we niet de afkorting uit, wel het woord of de woorden waar ze voor staat.

regel 17.A

Een afkorting schrijven we met een of meer punten. We gebruiken een hoofdletter als die ook in het afgekorte woord voorkomt.

p. - pagina

bv., bijv. - bijvoorbeeld

blz. - bladzijde

m.a.w. - met andere woorden

mr. - meester

H.K.H. - Hare Koninklijke Hoogheid