Ga naar de inhoud

2.2 Verdubbeling van medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep

regel 2.B

Een medeklinker schrijven we dubbel na een korte klinker als er op die medeklinker nog een onbeklemtoonde lettergreep* volgt.

Het gaat om de medeklinkers b, d, f, g, k, l, m, n, p, r, s, t, z en c (uitgesproken als /k/) en om de korte klinkers* /a/, /e/, /i/, /o/, /u/.

 • netten
 • biggen
 • remmen
 • aerobiccen

Uitzonderingen op deze regel:

(a) enkele medeklinker in verbogen en vervoegde vormen van woorden die eindigen op onbeklemtoond -el, -es, -et, -ig, -ik, -il, -it, -em

 • schakelen
 • dreumesen
 • lemmeten
 • bezigen
 • leeuweriken
 • stencilen
 • kieviten
 • ademen

(b) enkele m in afleidingen* van plaatsnamen met twee lettergrepen die eindigen op -um

 • Bussumer
 • Dokkumer

Maar: Blaricummer, Hilversummer