Ga naar de inhoud

2.3 /ee/ op het eind van een inheems woord

regel 2.C

De lange /ee/ wordt aan het einde van een inheems woord* met twee tekens geschreven. In een samenstelling* of een afleiding* behouden we deze dubbele klinker. Maar voor -isch schrijven we de e enkel.

  • zee - zeevis - overzeese
  • twee - tweeling - tweetjes - tweeën
  • Goeree - Goereese

De regel geldt ook voor sommige uitheemse woorden.

  • trochee - trocheïsch

Aandacht verdienen uitheemse* woorden die geen grondwoord* hebben dat eindigt op /ee/, maar wel afgeleide vormen die eindigen op -eeën, -eeër, -eïsch, -ese, -eïsme, -eïstisch.

  • farizeeën - farizeeër - farizees - farizese - farizeïsch - farizeïsme
  • Pyreneeën - Pyrenees - Pyrenese
  • Europeeër - Europees - Europese