Ga naar de inhoud

2.8 Gesloten lettergreep voor -aard, -aardig, -achtig

regel 2.G

In de laatste lettergreep voor de achtervoegsels* -aard, -aardig, -achtig schrijven we de lange klinkers /aa/, /oo/, /ee/, /uu/ met twee tekens.

Als we woorden met deze achtervoegsels afbreken, is de lettergreep* gesloten.

  • wreedaard - wreed·aard
  • boosaardig - boos·aardig
  • geelachtig - geel·achtig

Maar: hovaardig (gevormd met -vaardig).