Ga naar de inhoud

3.4 S of z?

(a) Een uitheems woord* dat eindigt op een lange klinker plus /s/, krijgt doorgaans een /z/, geschreven als z, als we er een uitgang aan toevoegen die begint met een toonloze /ə/.

  • religieus - religieuze
  • serieus - serieuze

Uitzondering: diffuus - diffuse.

Vrouwelijke beroepsaanduidingen die eindigen op -euse en die varianten zijn van mannelijke vormen op -eur, spreken we uit met /z/, maar we schrijven s.

  • coiffeuse
  • masseuse

(b) We schrijven een s in de elementen -(i)seren, -(i)sering, -(i)satie en -siteit.

  • organiseren, organisatie
  • acclimatiseren, acclimatisering, acclimatisatie
  • nervositeit
  • virtuositeit