Ga naar de inhoud

6.4 Afleiding - bijzonder geval: afleiding van letter, cijfer, symbool of initiaalwoord

regel 6.J

Als het grondwoord een letter, cijfer, symbool* of initiaalwoord* is, gebruiken we een apostrof om een meervoud, een bezitsvorm*, een verkleinwoord* of een andere afleiding* te vormen.

  • NCRV's eerste uitzendingen
  • sms'jes, sms'en, zij sms't, wij sms'ten, ze hebben ge-sms't
  • e-mail, e-mailtjes, e-mailen, ze hebben ge-e-maild
  • gsm's, gsm'etje
  • tv'loos

Opmerkingen:

(a) De achtervoegsels* -achtig, -dom, -heid en -schap verbinden we met een streepje. Andere achtervoegsels met een apostrof.

  • VTM-achtig
  • 65+-dom
  • AOW'er
  • 2'tjes

(b) Een voorvoegsel wordt aan een letter, cijfer, symbool of initiaalwoord verbonden met een koppelteken: al dat ge-sms tegenwoordig, ge-e-maild

→ samenstelling met cijfer, letter of symbool: 6.3

→ aaneenschrijven van telwoorden: 6.9