Ga naar de inhoud

6.9 Aaneenschrijven van telwoorden

regel 6.N

We schrijven een getal in één woord, tot en met het woord duizend. Na het woord duizend volgt een spatie. De woorden miljoen, miljard, biljoen enz. schrijven we los.

 • twee
 • twintig
 • tweeëntwintig
 • tweehonderd
 • tweehonderdtweeëntwintig
 • tweeëntwintighonderd
 • tweeduizend tweehonderdtwintig
 • twee miljoen tweehonderdtwintigduizend tweehonderdtweeëntwintig

Rangtelwoorden in woorden worden op dezelfde manier geschreven.

 • de tweede
 • de twintigste
 • de tweeëntwintigste
 • de tweehonderdste
 • de tweehonderdtweeëntwintigste
 • de tweeduizend tweehonderdtwintigste
 • de twee miljoenste
 • de twee miljoen tweehonderdduizendste
 • de twee miljoen tweehonderdduizend tweehonderdtweeëntwintigste

Een rangtelwoord dat we met een cijfer schrijven, gevolgd door e of door ste/de, krijgt geen apostrof.

 • 1e, 1ste
 • 3e, 3de
 • 105e, 105de

De teller en de noemer van een breuk schrijven we los, behalve als die deel uitmaakt van een meerledige samenstelling.

 • twee derde van de bevolking
 • twee zesden van deze taart (twee stukken die ieder één zesde zijn)
 • een tweederdemeerderheid
 • een driekwartsmaat