Ga naar de inhoud

7.1 Welke klinkers botsen?

klinkerbotsinggeen klinkerbotsing
aa, ae, ai, auao
ee, ei, euea, eo
ieia, io, iu
oe, oi, oo, ouoa
ui, uuua, ue, uo
aj, ej, oj, uj
iji (ij+i)
ay, ya, ey, ye, iy, yi, oy, yo, uy, yu

De combinaties i+j, e+ij, e+ui en i+i leveren een klinkerbotsing op in een samenstelling (gummi-jas, vanille-ijs, college-uitstap, sproei-installatie), maar niet in een ongeleed woord of afleiding (bijectie, beijveren, geuit, kopiist).

Een accent* op een letter neemt de klinkerbotsing niet weg. We schrijven dus café-eigenaar.