Ga naar de inhoud

7.4 Drie of meer opeenvolgende klinkerletters in ongelede woorden en afleidingen

bijzonder geval 7.E

Als een van de botsende klinkers wordt weergegeven door twee tekens, kan alleen de eerste klinker van de tweede klank een trema krijgen.

 • re+eel: reëel
 • ree+en: reeën
 • fee+eriek: feeëriek
 • ge+eigend: geëigend
 • bedoe+ien: bedoeïen
 • barbecue+en: barbecueën

Na een i schrijven we geen trema als er in totaal drie of meer klinkertekens staan.

 • essenti+eel: essentieel
 • kei+en: keien
 • uitzaai+en: uitzaaien

De eerste letter van een au, ij, oe, ou of ui krijgt nooit een trema.

 • ge+automatiseerd: geautomatiseerd
 • ge+ijkt: geijkt
 • ge+oefend: geoefend
 • ge+out: geout
 • ge+uit: geuit

De eerste letter van een ie en ei kan wel een trema krijgen.

 • Oekraïens
 • jezuïet
 • beëindigd

Gaat het om de combinatie ie+e, dan hangt het van de klemtoon af of er een e wegvalt of niet. Wordt de /ie/ beklemtoond, dan schrijven we ieë; heeft de /ie/ geen klemtoon, dan schrijven we .

 • knieën
 • calorieën
 • oliën
 • chemicaliën