Woordsoorten zijn selecteerbaar Als je met een joker zoekt, krijg je eerst een rij zoeksuggesties die allemaal beantwoorden aan de zoekterm. Pas na aanklikken van een van de gesuggereerde woorden in de lijst krijg je alle informatie over dat woord te zien. Als je zonder joker zoekt, krijg je meteen alle woorden te zien waarin je zoekterm voorkomt, met al hun woordvormen en bijbehorende informatie. Dat kunnen woorden zijn met verschillende woordsoorten. Wil je alleen resultaten met (een) specifieke woordsoort(en), dan kun je die woordsoort(en) aanvinken bij het zoeken. Voorbeelden: Je zoekt op 'min' zonder een woordsoort aan te vinken resultaat is 1x bijvoeglijk naamwoord min, 1x voegwoord min, 2x werkwoord minnen, 3x zelfstandig naamwoord min, 2x symbool min Je zoekt op 'min' en vinkt daarbij 'zelfstandig naamwoord' aan resultaat is 3x zelfstandig naamwoord min Zoekterm matcht met minimaal één woordvorm Je zoekresultaten kunnen ook woorden opleveren die niet exact matchen met je zoekterm. Bij 'min' krijg je ook 2x het woord minnen ('houden van' en 'berekenen'). Dat komt omdat 'min' overeenkomt met meerdere werkwoordsvormen van beide werkwoorden minnen. De matchen staan altijd in het groen. Het gaat in dit geval om de gebiedende wijs (min!) en om de tegenwoordige tijd (ik min, min jij?). Als je 'ballen' zoekt, krijg je behalve het werkwoord ballen (met in groen alle werkwoordsvormen die matchen met 'ballen') ook het zelfstandige naamwoord bal te zien in de betekenis 'voorwerp', want daarvan is ballen de meervoudsvorm. Zie-verwijzingen Onder het kopje Zie ook: vind je spellingvarianten en verkleinvormen. Bij verbindingen ('meerwoordsexpressies', zoals te allen tijde) kun je doorlinken naar de delen waaruit de verbinding is gevormd. Bij als het ware zie je bv. links naar het voegwoord als, het voornaamwoord het en het werkwoord zijn.

Zoek een woord

Hoe zoek ik op Woordenlijst.org?

Jokers gebruiken

Je kunt je zoekopdracht verfijnen aan de hand van de volgende jokers of wildcards:

  • ? staat voor exact één willekeurig karakter
  • * staat voor geen, één of meer willekeurige karakters

Het is ook mogelijk om jokers in een zoekopdracht te combineren.

Voorbeelden:

  • *vakantie alle woorden die op vakantie eindigen
  • v?n van, ven, vin
  • v?n?? vanen, venen
  • v?n*n vang aan, vink aan, vannen, van jongs af aan
  • boven*in boven in, bovenin
  • boven?in boven in

Zoekresultaat

Woordsoorten zijn selecteerbaar

Als je met een joker zoekt, krijg je eerst een rij zoeksuggesties die allemaal beantwoorden aan de zoekterm. Pas na aanklikken van een van de gesuggereerde woorden in de lijst krijg je alle informatie over dat woord te zien.

Als je zonder joker zoekt, krijg je meteen alle woorden te zien waarin je zoekterm voorkomt, met al hun woordvormen en bijbehorende informatie. Dat kunnen woorden zijn met verschillende woordsoorten. Wil je alleen resultaten met (een) specifieke woordsoort(en), dan kun je die woordsoort(en) aanvinken bij het zoeken.

Voorbeelden:

  • Je zoekt op 'min' zonder een woordsoort aan te vinken resultaat is 1x bijvoeglijk naamwoord min, 1x voegwoord min, 2x werkwoord minnen, 3x zelfstandig naamwoord min, 2x symbool min
  • Je zoekt op 'min' en vinkt daarbij 'zelfstandig naamwoord' aan resultaat is 3x zelfstandig naamwoord min
Zoekterm matcht met minimaal één woordvorm

Je zoekresultaten kunnen ook woorden opleveren die niet exact matchen met je zoekterm. Bij 'min' krijg je ook 2x het woord minnen ('houden van' en 'berekenen'). Dat komt omdat 'min' overeenkomt met meerdere werkwoordsvormen van beide werkwoorden minnen. De matchen staan altijd in het groen. Het gaat in dit geval om de gebiedende wijs (min!) en om de tegenwoordige tijd (ik min, min jij?).

Als je 'ballen' zoekt, krijg je behalve het werkwoord ballen (met in groen alle werkwoordsvormen die matchen met 'ballen') ook het zelfstandige naamwoord bal te zien in de betekenis 'voorwerp', want daarvan is ballen de meervoudsvorm.

Zie-verwijzingen

Onder het kopje Zie ook: vind je spellingvarianten en verkleinvormen.

Bij verbindingen ('meerwoordsexpressies', zoals te allen tijde) kun je doorlinken naar de delen waaruit de verbinding is gevormd. Bij als het ware zie je bv. links naar het voegwoord als, het voornaamwoord het en het werkwoord zijn.

Je vindt hier, indien van toepassing, ook een link naar een pagina op Taaladvies.net die informatie geeft over een relevante spellingkwestie. Zo staat er bij 3D-spel: Zie ook: Taaladvies.net.

Extra spellingtoelichting

In de bruingrijze balk staat soms een uitklapbaar veld met een Toelichting, waarin uitleg wordt gegeven over de achtergrond van een bepaalde spelwijze. Zie bv. achterelkaar, dat in deze aaneengeschreven vorm een specifieke betekenis heeft die verschilt van die van achter elkaar.