Ga naar de inhoud

klemtoon

nadruk waarmee een woord of een woorddeel* wordt uitgesproken. Bij meerlettergrepige woorden krijgt één lettergreep de hoofdklemtoon. Bijvoorbeeld: in het woord ondoorgrondelijk zijn deze lettergrepen onbeklemtoond: on-door-gron- de- lijk. Hier ligt de hoofdklemtoon: on-door- gron-de-lijk. Hier ligt een nevenklemtoon: on- door-gron-de-lijk.