Ga naar de inhoud

onbeklemtoonde lettergreep

elk van de delen van een woord waar geen klemtoon op ligt. Bijvoorbeeld: in het woord onoverkomelijk zijn deze lettergrepen* onbeklemtoond: on-o- ver-ko-me- lijk. Hier ligt de hoofdklemtoon: on-o-ver- ko-me-lijk. Hier ligt een nevenklemtoon: on- o-ver-ko-me-lijk.