Ga naar de inhoud

verkorting

verkorte vorm van een woord of woordgroep* die ontstaat door weglating van een of meer (delen van) lettergrepen*. Voorbeeld: prof (professor/professional), horeca (hotel, restaurant, café).