Woordsoorten zijn selecteerbaar Als je met een joker zoekt, krijg je eerst een rij zoeksuggesties die allemaal beantwoorden aan de zoekterm. Pas na aanklikken van een van de gesuggereerde woorden in de lijst krijg je alle informatie over dat woord te zien. Als je zonder joker zoekt, krijg je meteen alle woorden te zien waarin je zoekterm voorkomt, met al hun woordvormen en bijbehorende informatie. Dat kunnen woorden zijn met verschillende woordsoorten. Wil je alleen resultaten met (een) specifieke woordsoort(en), dan kun je die woordsoort(en) aanvinken bij het zoeken. Voorbeelden: Je zoekt op 'min' zonder een woordsoort aan te vinken resultaat is 1x bijvoeglijk naamwoord min, 1x voegwoord min, 2x werkwoord minnen, 3x zelfstandig naamwoord min, 2x symbool min Je zoekt op 'min' en vinkt daarbij 'zelfstandig naamwoord' aan resultaat is 3x zelfstandig naamwoord min Zoekterm matcht met minimaal één woordvorm Je zoekresultaten kunnen ook woorden opleveren die niet exact matchen met je zoekterm. Bij 'min' krijg je ook 2x het woord minnen ('houden van' en 'berekenen'). Dat komt omdat 'min' overeenkomt met meerdere werkwoordsvormen van beide werkwoorden minnen. De matchen staan altijd in het groen. Het gaat in dit geval om de gebiedende wijs (min!) en om de tegenwoordige tijd (ik min, min jij?). Als je 'ballen' zoekt, krijg je behalve het werkwoord ballen (met in groen alle werkwoordsvormen die matchen met 'ballen') ook het zelfstandige naamwoord bal te zien in de betekenis 'voorwerp', want daarvan is ballen de meervoudsvorm. Zie-verwijzingen Onder het kopje Zie ook: vind je spellingvarianten en verkleinvormen. Bij verbindingen ('meerwoordsexpressies', zoals te allen tijde) kun je doorlinken naar de delen waaruit de verbinding is gevormd. Bij als het ware zie je bv. links naar het voegwoord als, het voornaamwoord het en het werkwoord zijn.

Zoek een woord

search

Hoe zoek ik op Woordenlijst.org?

Jokers gebruiken

Je kunt je zoekopdracht verfijnen aan de hand van de volgende jokers of wildcards:

 • ? staat voor exact één willekeurig karakter
 • * staat voor geen, één of meer willekeurige karakters

Het is ook mogelijk om jokers in een zoekopdracht te combineren.

Voorbeelden:

 • *vakantie next alle woorden die op vakantie eindigen
 • v?n next van, ven, vin
 • v?n?? next vanen, venen
 • v?n*n next vang aan, vink aan, vannen, van jongs af aan
 • boven*in next boven in, bovenin
 • boven?in next boven in
Lees verder next

Wat vind ik op Woordenlijst.org?

In de Woordenlijst vind je o.a.:

 • de officiële spelling van woorden
 • alle mogelijke vormen (vervoegingen en verbuigingen) die een woord kan aannemen
 • de woordsoort van elk woord (zelfstandig naamwoord, voegwoord, etc.)
 • afbrekingen: op welke punten kun je een woord afbreken?
 • korte betekenissen bij woorden die hetzelfde klinken (lijden en leiden) of die je hetzelfde schrijft (golf = 'spel', 'baar' en 'baai'), zodat je ze uit elkaar kunt houden.
 • voluit geschreven vormen van afkortingen
 • verkleinwoorden bij zelfstandige naamwoorden (indien aanwezig; werk in uitvoering)
 • uitspraakinformatie (indien aanwezig; werk in uitvoering)
 • extra toelichting bij de spelling (indien van toepassing)

Over Woordenlijst.org

Officiële spelling

Op Woordenlijst.org vind je de Woordenlijst Nederlandse Taal: de lijst met de officiële spelling van het Nederlands. Het woordenbestand en de applicatie worden ontwikkeld en beheerd door het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) in opdracht van de Taalunie. In Nederland en Vlaanderen is de officiële spelling verplicht voor het onderwijs en de overheid. Het Comité van Ministers van de Taalunie stelt de spelling vast. De Commissie Spelling ondersteunt de Taalunie bij het uitvoeren van deze taak en begeleidt de actualisering van Woordenlijst.org.

Spellingregels

De regels voor de officiële spelling staan in de Leidraad van de Woordenlijst. De Technische Handleiding is een uitgebreider overzicht van de spellingregels van het Nederlands. Deze tekst biedt meer specifieke regels, principes en nuanceringen dan de Leidraad. De Leidraad, de Woordenlijst en de Technische Handleiding zijn de grondslag voor beslissingen van de Commissie Spelling over de spelling van woorden.

Laatste update